vineri, 24 ianuarie 2014

Raportul proiectului de formare în lucrul cu consumatorii de substanțe noi // Developing local answers to emerging HIV threat among legal high users in Romania (Project Report)

English version below.

În perioada august 2012  noiembrie 2013, RHRN a desfășurat proiectul Developing local answers to emerging HIV threat among legal high users in Romania, finanțat de SIDACTION, cu un buget de 31.000 de euro.
Proiectul a atins opt orașe: București, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Galați, Constanța, Brașov și Sibiu.

Seminariile ținute în aceste orașe au avut ca scop creșterea capacității de outreach, de cunoaștere și de lucru cu consumatorii de droguri, fiind adresate profesioniștilor care lucrează în servicii comunitare axate pe consumul de droguri și în instituții publice responsabile cu serviciile medicale și sociale adresate grupurilor la risc din cele opt orașe. 


Mai jos sunt prezentate câteva informații interesante în legătură cu consumul de substanțe noi cu proprietăți psihoactive (SNPP) la finalul anului 2013 provenite de la foștii cursanți:

București
 • Magazinele de etnobotanice au fost închise, iar substanțele se găsesc acum pe stradă la dealeri;
 • Persoanele private de libertate preferă noile substanțe deoarece sunt mai ieftine decât drogurile clasice;
 • SNPP sunt vândute ca săruri de baie în pliculețe de 5 grame fără nicio etichetă.
Constanța
 • În spitalul de psihiatrie de la Palazu Mare intră lunat aproximativ 10 persoane cu afecțiuni psihiatrice apărute în urma consumului de SNPP; există cazuri de schizofrenie apărute în urma consumului de SNPP (la orată de cel puțin trei doze zilnic pentru mai mult de trei ani);
 • Cei care încearcă să se lase recad foarte repede;
 • Există dealeri de SNPP cunoscuți în oraș;
 • Majoritatea consumatorilor sunt elevi de liceu și studenți;
 • SNPP sunt vândute pe stradă în plicuri fără nicio inscripție;
 • Cele mai importante substanțe aflate pe stradă sunt : JWH, UR, AM și canabinoizi (în ultimii ani)
Iași
 • SNPP sunt cumpărate online
 • SNPP sunt consumate în amestec pentru a obține un efect mai puternic;
Cluj
 • SNPP sunt cumpărate online (stimulante și canabinoizi);
 • Persoanele fără adăpost consumă mai ales alcool și diluanți;
 • Tendința e de întoarcere la drogurile clasice (marijuana, cocaină, ecstasy, amfetamine);
 • Majoritatea consumatorilor sunt elevi de liceu și studenți.
Brașov
 • Din 2012 nu au mai existat practic cazuri;
 • Tendința e de a consuma droguri „naturale” (hașiș și marijuana) și de a le evita pe cele sintetice
Sibiu
 • SNPP au făcut o impresie foarte proastă tinerilor – cei care consumă sunt axați pe marijuana și evită cu SNPP;
 • Cei care încă mai consumă SNPP le cumpără online, de la dealeri și de la taximetriști; în prezent există mai mulți dealeri în probațiune decât în aceeași perioadă a anului trecut;
 • Există cazuri în care consumatorii încearcă să scape de nevoia de SNPP prin consum de alcool – aproape că au reușit, dar date fiind cantitățile mari de alcool pe care le-au consumat, ei au ajuns alcoolici.
Galați
 • Consumul de SNPP a scăzut; ce a rămas se bazează pe traficul online; aparent cei care ajung la urgențe sunt policonsumatori (care amestecă diferite substanțe, suplimentând cu alcool).
Timișoara
·         SNPP („șampoanele”) sunt achiziționate de la dealeri; există cazuri de injectare de SNPP.

//

Starting with 2012 August untill  2013 November, the Romanian Harm Reduction Network had implemented the project Developing local answers to emerging HIV threat among legal high users in Romania, under the agreement with SIDACTION, with a budget of 31,000 Euro. 
The project was implemented in 8 Romanian cities: Bucharest, Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca, Galati, Constanta, Brasov and Sibiu.

The training program aim was to increase the capacity in outreaching, understanding and working with people who use new drugs. The training was addressed to professionals working in community-based drug services and in public institutions responsible with medical and social services for at-risk groups from 8 Romanian cities, using international and local expertise.


Interesting feedback from trainees:


Bucharest
 • The legal high shops were closed and the substances are now sold on the streets by dealers;
 • Prisoners prefer to use NPS because they are cheaper that the classic drugs
 • NPS are sold as bath salts in unlabelled 5g bags
Constanța
 • In the mental hospice nearby (Palazu Mare) they have a rate of about 10 people each month with psychiatric disorders following NPS use; they have cases of schizophrenia following NPS use (at least three doses a day for more than three years)
 • People who are trying to quit fall off the wagon very soon
 • There are known NPS dealers of in the city
 • The majority of users are high-school and college students
 • NPS are sold on the street in unlabelled bags
 • Main substances on the street: JWH, UR, AM and cannabinoids in the last couple of years
Iași
 • NPS are purchased online
 • NPS are used also mixed together to get a stronger effect
 • In prison they mainly use cough and headache pills (in the penitentiary system there is a zero-tolerance policy towards drugs, so the official position states that there is no drug use in prisons, except the „exceptional” cases of prisoners being caught; so there is no regular drugs use)
Cluj
 • NPS are bought online (both ATS and cannabinoids)
 • Homeless people use mainly alcohol and paint thinners
 • The trend here is back to the classic drugs (marijuana, cocaine, ecstasy, amphetamines)
 • The main users are high-school and college students
Brașov
 • Since last year there were virtually no cases
 • The trend is to use „natural” drugs (hashish and marijuana) and to avoid the synthetic ones
Sibiu
 • NPS have left a very bad taste in the local youth – the ones who use drugs are set on marijuana and avoiding NPS
 • Those who still use NPS buy them online, from dealers and taxi drivers; there are now more dealers on the probation service than last year
 • There are cases of people that are trying to quit NPS use by overriding the craving with alcohol – they are almost clear, but because the huge quantities of alcohol they needed to use to surpass the craving, they are now alcoholics
Galați
 • The NPS use has decreased; what remains is based on online traffic; it appears that the people who end up in ER are multidrug users (mixing different substances and supplementing them with alcohol)
Timișoara
·         NPS („shampoos”) are bought from dealers; also there are reported injecting NPS cases

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu